Thông Tin Giảng Đường

Danh sách giảng đường trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
STTTênĐịa chỉ
1Giảng đường A484 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
2Giảng đường B338 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
3Giảng đường CNguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng